17. listopadu 2019
Reklama
 
     
VMware

VMware vSphere 4

Ideální platforma pro výstavbu cloud infrastruktur

Získejte efektivitu a nízké náklady cloud computingu s nekompromisní kontrolou nad úrovněmi služeb a s možností volby.
 
VMware vSphere™, první cloud operační systém, využívá možností virtualizace k transformování datových center na výrazně zjednodušené infrastruktury cloud computingu. Umožňuje tak IT organizacím nabízet flexibilní a spolehlivé IT služby nové generace za použití interních
i externích zdrojů, to vše v zabezpečené formě a s nízkým rizikem.
 
Prověřený výkon platformy VMware® Infrastructure, využívaný více než 130 000 zákazníky, je základem řešení VMware vSphere™, které podstatně redukuje kapitálové i provozní náklady, posiluje kontrolu nad poskytováním IT služeb a zachovává flexibilitu ve výběru operačního systému, aplikací i hardwaru, ať už v interní, či externí podobě.
Řešení VMware vSphere™ nabízí základnu pro interní i externí cloudy, umožňuje jejich propojení standardizovaným způsobem a organizacím všech velikostí přináší veškeré výhody cloud computingu.
 
Klíčové výhody
 
Řešení VMware vSphere™ abstrahuje aplikace a informační zdroje od složité základní infrastruktury a vytváří interní cloud infrastrukturu. Informační technologie pak mohou být využity pro podporu a zvyšování hodnoty podniku.
Mezi výhody řešení VMware vSphere™ patří:
 • Nižší náklady a maximální efektivita informačních technologií: VMware vSphere™ eliminuje zbytečné investice a snižuje náklady a složitost související se správou a údržbou IT infrastruktury. Organizacím se tak otevírá cesta k efektivnějšímu poskytování IT služeb. Při nasazení řešení VMware vSphere™ mohou zákazníci u jedné aplikace dosáhnout až 50% úspory kapitálových nákladů a 60% provozních nákladů. Výrazně tak klesají celkové náklady na vlastnictví a provoz podnikových aplikací.
  Díky automatické správě a dynamickému přidělování zdrojů aplikacím v rámci interních i externích cloud infrastruktur mohou organizace využívající řešení VMware vSphere™ dosahovat konsolidačních poměrů 15:1 i více. Výsledkem je opuštění drahého modelu poskytování aplikací a informací, který je svázán s konkrétními systémy a architekturami, a plynulý přechod k dynamicky optimalizovanému IT prostředí s automatickou správou, které nabízí maximální efektivitu při poskytování podnikových služeb.

          Vylepšené řízení informačních technologií prostřednictvím automatizace úrovní služeb: Vzhledem ke zvyšující se závislosti podniků na IT službách může efektivní poskytování aplikací představovat rozdíl mezi růstem a poklesem, úspěchem a nezdarem. Při poskytováníaplikací a odpovídající kvality služeb se podniky plně spoléhají na informační technologie.
  Řešení VMware vSphere™ automatizuje poskytování smluv pro úrovně služeb (SLA – service-level agreement) a pokrývá dostupnost, zabezpečení i přizpůsobitelnost. Model správy datových center se tak přesouvá z infrastruktury do oblasti poskytování služeb. Vlastníci aplikací, kteří potřebují vydávat nové podnikové služby, jsou odstíněni od složitosti serverů, úložišť a sítí a mohou se soustředit pouze na poskytování vlastní hodnoty. Výsledkem je automatizované, řízené prostředí, které je odolné proti selhání a přizpůsobivé měnícím se požadavkům, aniž by docházelo k nárůstu operační režie či složitosti.
          IT oddělení bohatší o možnost volby. Řešení VMware vSphere™ vnáší do IT prostředí jistotu budoucí stability, nabízí podnikové služby na vyžádání a poskytuje svobodu ve volbě hardwaru, aplikační architektury, operačního systému a interní či externí infrastruktury pro měnící se požadavky podniku. Díky řešení VMware vSphere™ 4 si zákazníci zachovají flexibilitu volby a zůstanou nezávislí na hardwaru, operačním systému, aplikacích a poskytovatelích služeb. To znamená, že zákazníci mohou podporovat své stávající aplikace a přitom být připraveni na příchod aplikací budoucích. To vše při zachování flexibility, která umožňuje nasazení v interních či externích cloud infrastrukturách.
   
  Jakým způsobem je řešení VMware vSphere používáno v podnicích?
   
  Zákazníci používají řešení VMware vSphere™ pro tyto účely:
   
  Konsolidace a průběžná optimalizace serverového, úložného a síťového hardwaru.
  V rámci řešení VMware vSphere™ jsou aplikace spouštěny na virtuálních strojích, které běží na menším počtu serverů a efektivněji využívají úložné a síťové zdroje. Organizace využívající řešení VMware vSphere™ mohou díky jeho unikátním schopnostem v oblasti dynamické optimalizace a správy paměti dosáhnout maximálních konsolidačních poměrů na server. Řešení VMware vSphere™ zjednodušuje správu hardwaru prostřednictvím kompletní vizualizace serverového, úložného i síťového hardwaru. Majitelé řešení VMware vSphere™ mohou v průměru u jedné aplikace snížit kapitálové výdaje nejméně o 50 procent a provozní (pracovní) náklady o více než 60 procent.

  Vylepšení kontinuity činnosti prostřednictvím jednoduchých a cenově úsporných systémů vysoké dostupnosti a obnovy po havárii.

  Řešení VMware vSphere™ pomáhá vytvářet zabezpečenou, vysoce odolnou infrastrukturu, která udržuje podnik v chodu bez ohledu na poruchy hardwaru nebo výpadky celých datových center. Řešení VMware vSphere™ eliminuje odstávky aplikací díky plánované údržbě serverů, úložišť i sítí, a navíc poskytuje jednoduchý, cenově úsporný systém vysoké dostupnosti, který řeší neplánované výpadky, způsobené například poruchami serverů. Řešení VMware vSphere™ rovněž zjednodušuje obnovu po výpadcích celých datových center, a to bez potřeby drahého redundantního hardwaru.
   
  Zefektivnění IT operací
  Platforma VMware vSphere™ zjednodušuje správu provozu testovacích, vývojových a výrobních prostředí bez ohledu na použité aplikace, operační systémy a konkrétní fyzické umístění. Řešení VMware vSphere™ umožňuje snadné sdílení a náhradu hardwaru a zjednodušuje správu  prostřednictvím společných zásad, provozních postupů a automatizované správy napříč různorodým spektrem aplikací a podnikových uživatelů.
  Řešení VMware vSphere™ zjednodušuje zajišťování podnikových služeb a konzistentně chrání jednotlivé úrovně služeb bez ohledu na fyzickou infrastrukturu a skutečné umístění služeb. Klesá tak provozní režie, a navíc je možné přenášet aplikace mezi interními a externími cloud infrastrukturami bez dodatečných úprav a ztráty úrovní služeb.
   
  Jaké jsou klíčové součásti řešení VMware vSphere?
  Řešení VMware vSphere™ je prvním cloud operačním systémem, tvořeným následujícími skupinami součástí:
  Služby infrastruktury – sada součástí, které plně virtualizují serverové, úložné a síťové zdroje, slučují je a přesně podle potřeby je přidělují aplikacím v závislosti na prioritách podniku.
  Aplikační služby – sada součástí, které mají přístup k vestavěnému řízení úrovní služeb a toto řízení poskytují všem aplikacím spuštěným na platformě VMware vSphere™ bez ohledu na typ aplikace nebo operační systém.
  Správa služeb infrastruktury i aplikačních služeb je k dispozici prostřednictvím serveru VMware vCenter™ Server1, který dále nabízí automatizaci každodenních provozních úkonů a podrobné sledování všech aspektů malých i velkých prostředí VMware vSphere™.
   
  Služby infrastruktury: Virtualizace a agregace hardwarových zdrojů
  Služby infrastruktury transformují oddělené hardwarové zdroje na sdílenou výpočetní platformu, která je neuvěřitelně odolná a výpočetně náročným aplikacím poskytuje výkon blížící se nativnímu prostředí. Řešení VMware vSphere™ poskytuje následující typy služeb infrastruktury:
  VMware vCompute: Služby infrastruktury, které efektivně virtualizují serverové zdroje a slučují je do
  logických celků, jež mohou být přesně přidělovány aplikacím.
   
  • Systémy VMware ESX™ a VMware ESXi poskytují robustní, ověřenou a vysoce výkonnou virtualizační vrstvu, která abstrahuje hardwarové zdroje serverů a umožňuje jejich sdílení několika virtuálními stroji. Unikátní správa paměti a pokročilé plánování v systémech VMware ESX a ESXi umožňují dosahovat maximálních konsolidačních poměrů a vynikajícího aplikačního výkonu, který v mnoha případech převyšuje fyzické servery.
  • Plánovač VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) slučuje výpočetní zdroje napříč mnoha clustery a dynamicky je přiděluje virtuálním strojům v závislosti na prioritách podniku. Samozřejmostí je automatizace, která snižuje složitost správy. Technologie VMware Distributed Power Management (DPM), která je součástí plánovače VMware DRS, zajišťuje nepřetržitou a automatickou optimalizaci energetické spotřeby serverů v rámci každého clusteru.
   
  VMware vStorage: Služby infrastruktury, které abstrahují úložné zdroje od složitosti základních hardwarových systémů, a umožňují tak maximálně efektivní využití úložné kapacity ve virtualizovaných prostředích.
  VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) je vysoce výkonný souborový systém pro práci s clustery, který umožňuje efektivní sdílení a řídí současné přístupy virtualizovaných serverů k úložišti.
  • Systém VMware vStorage Thin Provisioning nabízí dynamické přidělování úložné kapacity a umožňuje odkládat nákupy úložného prostoru tak dlouho, dokud nejsou skutečně potřeba. Výdaje související s úložným prostorem se tak sníží až o 50 procent.
   
  VMware vNetwork: Služby infrastruktury, které umožňují optimální správu a řízení sítí ve virtuálních prostředích.
  • Nástroj VMware vNetwork Distributed Switch zjednodušuje a vylepšuje zajišťování, správu a ovládání síťové komunikace mezi virtuálními stroji v prostředí VMware vSphere™. Rovněž v prostředí VMware vSphere™ umožňuje používat distribuované virtuální přepínače třetích stran (např. Cisto Nexus 1000v). Správci sítí tak mají k dispozici známá rozhraní, pomocí nichž mohou ovládat kvalitu služeb na úrovni virtuálních strojů.
   
  Aplikační služby: Vestavěné řízení úrovní služeb dostupné aplikacím
   
  Aplikační služby VMware vSphere™ zpřístupňují vestavěné prvky, kterými lze řídit úrovně aplikačních služeb, jako je dostupnost, zabezpečení a přizpůsobitelnost. Tyto služby lze povolit jednoduchým a jednotným způsobem pro libovolnou aplikaci spuštěnou ve virtuálním stroji VMware.
   
  Dostupnost: Služby dostupnosti poskytují aplikacím podle jejich priority a potřeb různé úrovně vysoké dostupnosti. Odpadá přitom potřeba složitého redundantního hardwaru a softwaru pro práci s clustery.
          Nástroj VMware VMotion™ zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou serverů. Využívá přitom migraci spuštěných virtuálních strojů napříč servery, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
          Nástroj VMware Storage VMotion zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou úložiště ani přenosem úložiště. Využívá přitom migraci disků spuštěných virtuálních strojů, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
          Nástroj VMware High Availability (HA) představuje cenově efektivní způsob, jak automaticky a rychle (v řádu minut) restartovat aplikace v případě poruchy hardwaru nebo selhání operačního systému.
          Nástroj VMware Fault Tolerance poskytuje trvalou dostupnost jakékoli aplikaci (bez ztráty dat nebo přerušení provozu) v případě poruchy hardwaru.
          Nástroj VMware Data Recovery poskytuje zálohu a obnovu bez potřeby agenta. Toto jednoduché a cenově efektivní řešení je určené pro virtuální stroje v menších prostředích.
   
  Zabezpečení: Služby zabezpečení poskytují aplikacím možnost využívat a vyžadovat bezpečnostní zásady provozně efektivním způsobem.
   
          Nástroj VMware vShield Zones dohlíží na dodržování podnikových bezpečnostních zásad na aplikační úrovni ve sdíleném prostředí. Zjednodušuje tak zabezpečení aplikací a zachovává přitom důvěryhodné zóny a síťovou segmentaci uživatelů a citlivých dat.
          Nástroj VMware VMsafe™ umožňuje použití bezpečnostních produktů, které spolupracují s virtualizační vrstvou a poskytují virtuálním strojům vyšší úroveň zabezpečení než fyzické servery.
   
  Škálovatelnost: Služby škálovatelnosti umožňují poskytovat každé aplikaci správné množství výpočetních zdrojů v závislosti na jejích potřebách.
          Plánovač VMware DRS dynamicky načítá serverové zdroje a podle priorit podniku je přiřazuje jednotlivým aplikacím. Záběr aplikací tak může požadovaným způsobem růst nebo klesat.
          Přidávání za provozu (HOT ADD) umožňuje podle potřeby přidávat do virtuálních strojů procesory a paměť bez přerušení činnosti.
          Připojování za provozu (HOT PLUG) umožňuje do virtuálních strojů přidávat nebo z nich odebírat virtuální úložná a síťová zařízení bez přerušení činnosti.
          Rozšiřování virtuálních disků za provozu umožňuje do spuštěných virtuálních strojů přidávat virtuální úložiště bez přerušení činnosti.
   
  Aplikace vApp: Zajištění plynulého přechodu aplikací mezi cloudy a jejich výběr
          Řešení VMware vSphere™ obsahuje podporu pro systém vApp – logickou entitu zahrnující jeden či více virtuálních strojů, která využívá standardní formát OVF (Open Virtualization Format) ke specifikaci a zapouzdření všech součástí vícestupňové aplikace a všech provozních zásad a úrovní služeb, které jsou k této aplikaci přiřazeny.
          Systém vApp umožňuje vlastníkům aplikací popsat provozní zásady konkrétní aplikace tak, aby je mohl cloud operační systém automaticky interpretovat a vykonávat. Obdobou v reálném světě jsou čárové kódy, které obsahují veškeré informace o výrobku.
          Systém vApp může obsahovat libovolné aplikace, spuštěné v libovolném operačním systému, a nabízí zákazníkům mechanizmus, jak převádět aplikace mezi interními a externími cloudy při zachování úrovní služeb.
   
   
  Řešení VMware vSphere je dostupné v následujících edicích:
          VMware vSphere Enterprise Plus obsahuje kompletní sadu produktů určených k transformaci datových center na výrazně zjednodušená cloud prostředí, která poskytují novou generaci flexibilních a spolehlivých IT služeb.
          VMware vSphere Advanced nabízí strategické konsolidační řešení, které chrání veškeré aplikace před plánovanými a neplánovanými výpadky a zajišťuje tak vynikající aplikační dostupnost.
          VMware vSphere Standard poskytuje základní řešení pro konsolidaci aplikací, které umožňuje snížit náklady na hardware a současně urychlit zavádění aplikací.
          VMware vSphere Essentials Plus poskytuje řešení typu vše v jednom pro malé kanceláře. Umožňuje virtualizovat tři fyzické servery, snižuje náklady na hardware a zajišťuje mimořádně vysokou dostupnost aplikací a ochranu dat.
          VMware vSphere Essentials poskytuje řešení typu vše v jednom pro male kanceláře. Umožňuje virtualizovat tři fyzické servery za účelem konsolidace a správy aplikací, snižuje provozní i hardwarové náklady a nevyžaduje vysokou počáteční investici.
 
     
Copyright 2005-2013 by PetrB