14. listopadu 2019
Reklama
 
     
VMware

VMware vCenter Server

Konzistentní a zjednodušená správa virtualizace (management)

Co je VMware vCenter Server?

Jakým způsobem je systém VMware vCenter Server používán v podnicích?

 

Systém VMware vCenter Server poskytuje přizpùsobitelnou, rozšiřitelnou platformu pro správu virtuálního prostředí a přináší IT organizacím tyto výhody:

• Centrální správa.  Systém vCenter Server umožňuje IT organizacím organizovat, rychle přidělovat a konfigurovat celé IT prostředí prostřednictvím jediného rozhraní, což má za následek snížení provozních nákladů. Důkladné a konzistentní sledování výkonu všech kriticky důležitých součástí – procesoru, paměti, úložiště i sítě – poskytuje správcům dostatečné množství podrobných informací.Funkce plánování a oznamování úloh umožňují rychleji reagovat na měnící se potřeby podniku a přiřazovat prioritu klíčovým činnostem. Robustní mechanizmy oprávnění a integrace se systémem Microsoft® Active Directory zaručují autorizovaný přístup k prostředí a virtuálním strojům. Správce systémů lze rozdělit do úrovní z různou mírou odpovědnosti. Pomocí systému VMware vCenter Server mohou správci konfigurovat a spravovat nástroje VMware VMotion, Storage VMotion, VMware High Availability (HA) a Fault Tolerance. Nástroj VMware vCenter Update Manager automaticky udržuje soulad se standardy oprav a umožňuje tak eliminovat zranitelnosti ve virtuálních strukturách organizací. Díky technologii VMware Distributed Power Management, na níž jsou založena tzv. zelená datová centra, mohou podniky minimalizovat spotřebu energie. 

• Automatizace provozu.

 

• Zabezpečené řízení přístupu.

 

• Dostupnost a správa zdrojů.

 

• Vyšší úroveň zabezpečení.

 

• Automatická úspora energie.

 

Jak systém VMware vCenter Server funguje?

Platforma VMware vCenter Server obsahuje několik klíčových součástí, které vzájemně spolupracují a vytváří v podnicích přizpůsobitelné centrum pro správu virtuálního prostředí.

Servery pro správu představují centrální body, pomocí nichž lze spravovat hostitele a virtuální stroje. Uvnitř těchto serverů se nachází databáze s uloženými informacemi o inventáři a výkonu. Spojení mezi hostiteli a servery pro správu zajišťují agenti systému vCenter.

Správci mohou přistupovat k systému vCenter Server pomocí klienta vSphere Client z libovolného počítače se systémem Windows. Rovněž mohou použít portál vCenter Web Access pro vzdálený přístup z jakéhokoli webového prohlížeče.

Role a oprávnění jsou replikovány mezi jednotlivými servery pro správu a správci tak mohou z jediné konzoly spravovat více systémů vCenter Server. Díky vyhledávači je pak možné rychle najít virtuální stroje, hostitele a jiné objekty inventáře kdekoli v rámci podniku.

Hlavní funkce systému VMware vCenter Server

Centrální řízení a podrobný přehled o všech úrovních virtuální infrastruktury

• Sledování dynamických virtuálních prvků v reálném čase.

 

• Přizpůsobitelné spouštěče varování.

 

• Zjednodušené procházení a prohledávání inventáře.

 

Systém vCenter Server má podrobný přehled o všech virtuálních prvcích a souvisejících fyzických součástech, včetně serverového hardwaru, sdíleného úložiště a sítě. K dispozici jsou rovněž spouštěče událostí a varování, které usnadňují sledování prostředí a zjednodušují diagnostiku a řešení potíží. Správci mají možnost vizualizovat vztahy mezi fyzickými servery, virtuálními stroji, sítěmi a úložišti za použití dynamických map topologie, které ověřují správnost konfigurace prostředí vSphere. Systém vCenter Server sleduje výkon a dostupnost virtuálních strojů i jiných virtuálních prvků, jako jsou například celky zdrojů s podrobnými statistikami a grafy, zobrazitelnými v reálném čase.Systém vCenter Server dokáže generovat automatické zprávy, které mohou spouštět automatizované postupy pro odstraňování a prevenci problémů.Pomocí globální vyhledávací funkce můžete odkudkoli z prostředí vCenter přistupovat k celému inventáři několika systémů vCenter Server, který obsahuje virtuální stroje, hostitele, datová úložiště i sítě. Vylepšené uživatelské prostředí umožňuje jednodušší procházení.

 

Proaktivní správa prostředí VMware vSphere

• Rychlé přidělování a zjednodušená správa oprav. 

Dynamické přidělování zdrojů v souladu se smlouvami SLA.

 

• Automatizace pracovních postupů.

 

• Dostupnost systému vCenter Server.

 

Celky zdrojů jsou neustále sledovány pomocí plánovače VMware DRS, který inteligentně přenáší virtuální stroje mezi hostiteli, aniž by docházelo k výpadkům nebo k negativnímu ovlivňování smluv SLA (service-level agreement). Výsledkem je vysoce optimalizované a efektivní IT prostředí s automatickou správou a integrovaným vyrovnáváním zátěže. Pokud virtuální stroje v celku zdrojů nepotřebují přebývající kapacitu, funkce VMware Distributed Power Management (DPM) přepne hostitele do pohotovostního režimu. Tím je snížena spotřeba energie bez negativního dopadu na smlouvy SLA.Systém vCenter Server obsahuje výkonný nástroj vCenter Orchestrator, který je určen ke zjednodušení správy. Nabízí připravené pracovní postupy, pomocí nichž mohou správci automatizovat přes 800 úloh, a jednoduché rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje tvorbu vlastních pracovních postupů.Konzola pro správu zobrazuje stav jednotlivých součástí systému vCenter a umožňuje správcům rychle identifikovat a opravovat problémy v infrastruktuře správy. Nástroj VMware vCenter Server Heartbeat (dostupný v rámci samostatné licence) nabízí rozšířenou dostupnost a podrobné sledování všech součástí systému vCenter Server. K dispozici je také záložní přenos serveru pro správu a jeho databáze na pohotovostní server prostřednictvím sítě LAN nebo WAN.
Průvodci a šablony s podporou konfiguračních standardů vám umožní vytvářet nové virtuální stroje nebo hostitele v řádu minut, a to s minimem chyb a výpadků. Nástroj vCenter Update Manager nabízí snadné opravy virtuálních strojů i hostitelů a pomocí funkce hostitelských profilů umožňuje vytvářet standardizované konfigurace hostitelů a ověřovat jejich platnost. 

 

Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost

• Rozsáhlá správa.

 

• Otevřená architektura.

 

Systém vCenter Server je od základů navržen tak, aby dokázal pracovat s těmi nejrozsáhlejšími IT prostředími. Jedna instance systému vCenter Server může spravovat až 300 hostitelů a 3 000 virtuálních strojů. V režimu Linked Mode můžete prostřednictvím jediné konzoly spravovat až 1 000 hostitelů a 10 000 virtuálních strojů v rámci deseti instancí systému vCenter Server.Programovací rozhraní vCenter a rozšíření .NET umožňují integraci systému vCenter Server s dalšími nástroji a podporují uživatelské doplňky pro klienta vSphere Client. Vaše investice jsou díky tomu chráněny a vy si můžete vybrat preferovaný způsob správy prostředí.

 

 

VMware vCenter Server je univerzální centrum pro správu prostředí VMware vSphere. Nabízí jednotnou správu všech hostitelů a virtuálních strojů v datovém centru prostřednictvím jediné konzoly a umožňuje správcům zlepšit řízení, zjednodušit každodenní úkony a snížit složitost a nákladnost správy IT prostředí.

 
     
Copyright 2005-2013 by PetrB