14. listopadu 2019
Reklama
 
     
VMware

VMware ESX a VMware ESXi

Nejpoužívanější hypervizory ověřené v produkčním nasazení

 
Co jsou systémy VMware ESX a VMware ESXi?
VMware ESX a VMware ESXi představují základ pro výstavbu spolehlivé a dynamické infrastruktury informačních technologií. Tyto v produkčním nasazení ověřené hypervizory s rozhodujícím podílem na trhu abstrahují prostředky procesorů, paměti, úložišť a sítě do podoby virtuálních strojů, ve kterých lze bez nutnosti úprav provozovat operační systém a aplikace. VMware ESX a ESXi jsou nejčastěji nasazovanými hypervizory, které do podniků jakékoliv velikosti přinášejí spolehlivost a výkon na nejvyšší úrovni.
VMware ESXi je nejnovějším řešením hypervizorů VMware. Jeho tenká architektura nezávisí na obecném operačním systému, i přesto však nabízí stejné funkce a výkon jako systém VMware ESX. VMware ESXi dále zvyšuje laťku bezpečnosti a spolehlivosti, neboť menší velikost jeho kódu omezuje prostor k útoku i potřebu oprav. Malá velikost a spolehlivost na úrovni hardwaru umožňují systému VMware ESXi integraci do standardních serverů na platformě x86 od předních výrobců, jako jsou Dell, IBM, HP a Fujitsu-Siemens. Při návrhu systému VMware ESXi byl kladen důraz na jednoduchost. Jeho spuštění pomocí nabídek a automatická konfigurace jsou nejsnazším způsobem, jak začít s virtualizací VMware.
 
Jakým způsobem jsou systémy VMware ESX a VMware ESXi používány v podnicích?
 
Systémy VMware ESX a ESXi lze nasadit v rámci platformy VMware vSphere™ nebo sady produktů VMware View™. V takovém případě nabízejí centralizovanou správu a vyšší kvalitu služeb pro aplikace v datovém centru i firemní počítače a správcům informačních technologií umožňují:
 
 • Implementovat konsolidaci a izolaci produkčních serverů. Expanzi počtu serverů omezíte provozem softwarových aplikací ve virtuálních strojích na menším počtu fyzických serverů.
 • Poskytovat pokročilou ochranu kontinuity podnikání s nižšími náklady. Dokážete zachovat dostupnost aplikací při selhání hardwaru nebo údržbě a upgradech serverů a úložišť.
 • Spravovat a řídit centralizované virtuální desktopy. Nabídnete standardizovaná prostředí podnikových desktopů, jež jsou hostovány ve virtuálních strojích a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím tenkých klientů či běžných počítačů.
 • Zjednodušit vývoj a testování softwaru. Dokážete konsolidovat na stejný hardware rozličná prostředí pro vývoj, testování a uvedení do provozu využívající více operačních systémů a vícevrstvé aplikace.
 • Začít hostovat starší aplikace. Migrace starších operačních systémů a softwarových aplikací na virtuální stroje běžící na novém hardwaru zvýší jejich spolehlivost.
 
Jako řešení pro virtualizaci na jednom serveru lze systém VMware ESXi stáhnout bezplatně. K tvorbě a správě virtuálních strojů v systému VMware ESXi mohou správci informačních technologií využít volně dostupný nástroj VMware vSphere™ Client.
 
Jak systémy VMware ESX a VMware ESXi fungují?
Systémy VMware ESX a VMware ESXi se instalují přímo na hardware serveru, kde mezi hardware a operační systém vkládají robustní virtualizační vrstvu. VMware ESX a ESXi dělí fyzický server na řadu bezpečných a přenositelných virtuálních strojů, jež mohou na jednom fyzickém serveru běžet současně. Každý virtuální stroj představuje kompletní systém s procesory, pamětí, připojením k síti, úložištěm a systémem BIOS. Operační systém a softwarové aplikace tak lze ve virtuálním stroji nainstalovat a provozovat bez jakýchkoliv úprav. Dále jsou virtuální stroje od sebe zcela odděleny virtualizační vrstvou, díky níž se pád aplikace nebo chyba konfigurace v jednom virtuálním stroji neprojeví v ostatních strojích.
Sdílením prostředků fyzického serveru mezi virtuálními stroji se zvyšuje využití hardwaru a výrazně omezují investice. Provoz přímo nad hardwarem dává systémům VMware ESX a ESXi plnou kontrolu nad prostředky serveru přidělenými jednotlivým virtuálním strojům a umožňuje výkon virtuálních strojů blízký fyzickým strojům a škálovatelnost podnikové úrovně. Systémy VMware ESX a ESXi poskytují virtuálním strojům vestavěné funkce pro vysokou dostupnost, správu prostředků a bezpečnost, s nimiž dokáží softwarovým aplikacím poskytovat vyšší úrovně služeb než statická fyzická prostředí.
 
Jaký je rozdíl mezi systémy VMware ESX a VMware ESXi?
Oba systémy VMware ESX a VMware ESXi jsou hypervizory provozované přímo nad hardwarem, které se instalují přímo na hardware serveru. Oba systémy poskytují špičkový výkon a škálovatelnost. Liší se architekturou a způsobem správy systému VMware ESXi. Systém VMware ESX využívá k provádění některých administračních funkcí, kam patří spouštění skriptů a instalace agentů pro sledování hardwaru, zálohování či správu systému od jiných výrobců, operační systém Linux, zde nazývaný servisní konzole. V systému VMware ESXi byla servisní konzole odstraněna, čímž se výrazně omezila jeho velikost. Odstraněním servisní konzole systém VMware ESXi dovršuje současný trend migrace správy z místního rozhraní příkazového řádku na vzdálené nástroje pro správu. Funkce servisní konzole jsou nahrazeny vzdálenými rozhraními příkazového řádku a dodržováním standardů pro správu systému.
 
Hlavní funkce systémů VMware ESX a VMware ESXi
Přehled hlavních nových funkcí
 • 64bitová architektura. Využijte nárůst výkonu a podporu až 1 TB paměti RAM ve fyzických hostitelích.
 • Optimalizace výkonu pro virtualizovanou infrastrukturu. V systémech VMware ESX a ESXi 4.0 byly provedeny výkonnostní optimalizace pro vybrané kritické aplikace, jako jsou Oracle Database, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange. Na jednom hostiteli dosáhnete výkonu až 8 900 databázových transakcí za sekundu, 200 000 vstupně-výstupních operací za sekundu a 16 000 poštovních schránek serveru Exchange.
 • Zvýšení výkonu pro úložiště iSCSI. Kombinace nových ovladačů rozhraní SCSI v hostovaném systému optimalizovaných pro virtualizaci a vylepšení v úložné vrstvě jádra VMkernel znatelně zvýší výkon aplikací náročných na vstup a výstup, jako jsou databáze a komunikační aplikace.
 • Podpora větších virtuálních strojů a výkonný hardware serverů. Využijte možnosti hardwarových systémů až se 64 fyzickými procesorovými jádry, 256 virtuálními procesory, 1 TB paměti RAM a stovkami virtuálních strojů v jediném hostiteli, které splní požadavky velkých projektů konsolidace a obnovení po havárii. V konfiguraci virtuálních strojů můžete použít až 255 GB paměti RAM.
 • Podpora osmi virtuálních procesorů. Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace jako databáze a systémy ERP a CRM.
 • VMware VMsafe™. VMware VMsafe je nová bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESX a ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Této zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
 • Technologie VMDirectPath pro virtuální stroje. U aplikací vyžadujících častý přístup k vstupně‑výstupním zařízením lze zvýšit efektivitu využití procesoru tím, že bude vybraným virtuálním strojům povolen přímý přístup k hardwarovým zařízením.
 • Dokonalejší správa napájení. Podpora dynamických změn napětí a frekvence pro technologie Intel SpeedStep® a AMD PowerNow zvyšuje úspory energie.
 
Podrobný popis funkcí
 

Architektura

 • 64bitový hypervizor provozovaný přímo nad hardwarem. S ověřenou technologií hypervizoru běžícího přímo na hardwaru serveru bez hostitelského operačního systému získáte výkon virtuálních strojů blízký fyzickým strojům, spolehlivost a škálovatelnost.
 • Soubory virtuálních disků. Použitím souborů s virtuálními disky (VMDK) poskytnete virtuálním strojům přístup k jejich vlastním datovým skladům a správci informačních technologií získají flexibilitu v tvorbě, správě a migraci virtuálních strojů v podobě samostatných souborů, které lze umístit do sdíleného úložiště.
 • Souborový systém VMware vStorage VMFS. VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) je souborový systém pro clustery umožňující souběžný přístup několika hostitelů systému VMware ESX ke stejnému souboru VMDK. Implementací sdíleného úložiště pro virtuální stroje se souborovým systémem VMware vStorage VMFS odstraníte problémová místa a docílíte vyvážení prostředků úložišť. Systém VMFS je podporován řadou sítí SAN Fibre Channel a iSCSI a úložných polí NAS způsobem, který je transparentní pro vlastníky aplikací i koncové uživatele. Další informace o systému VMFS, jenž nabízí nová rozšíření jako například dynamické rozšiřování svazku, naleznete v datovém listu, který je k dispozici ke stažení.
 • Spouštění systému ze sítě SAN. Provozem hostitelů VMware ESX na bezdiskových konfiguracích serverů blade a serverů montovaných do racku odstraníte nutnost zálohování jednotlivých místních serverových disků.
 • Virtuální sítě. Možnosti virtuálních sítí v systémech VMware ESX a ESXi dovolují zákazníkům stavět komplexní sítě mezi virtuálními stroji spuštěnými na jednom hostiteli nebo mezi více instalacemi hostitelů VMware ESX a ESXi, a to jak pro účely vývoje a testování, tak i produkční nasazení. Pro každý virtuální stroj lze nakonfigurovat jednu či více síťových karet, každou s vlastní adresou IP a MAC, s nimiž budou virtuální stroje neodlišitelné od fyzických. V rámci jednoho hostitele VMware ESX můžete pomocí virtuálních přepínačů propojujících virtuální stroje vytvořit simulovanou síť. Prostřednictvím virtuálních sítí LAN (VLAN) lze fyzickou lokální síť překrýt logickou sítí, a izolovat tak síťový provoz pro účely bezpečnosti a oddělení zátěže. Konfiguraci sítě budete moci upravovat bez nutnosti změn v kabeláži a nastavení přepínačů.
 

Pokročilá správa prostředků - resource management

Systém VMware ESX nabízí pokročilé možnosti správy prostředků, které zvyšují výkon i poměry konsolidace.
        Správa prostředků pro virtuální stroje. Definicí zásad pokročilého přidělování prostředků pro virtuální stroje lze zvýšit úroveň služeb poskytovaných softwarovým aplikacím. Je možné nastavit minimální, maximální a poměrné podíly na využití prostředků procesorů, paměti, disků a propustnosti sítě. Přidělené hodnoty lze měnit i za běhu virtuálních strojů.
        Inteligentní virtualizace procesorů. Díky inteligentnímu plánování procesů a vyvažování zátěže mezi dostupnými procesory ve fyzickém hostiteli lze řídit provádění procesů ve virtuálních strojích.
        Přidělování paměti „na dluh“. Konfigurace paměti virtuálních strojů na hodnotu, která v bezpečné míře přesahuje kapacitu fyzické paměti serveru, zlepšuje využití paměti a umožňuje v hostiteli VMware ESX nebo ESXi spustit více virtuálních strojů.
        Transparentní sdílení stránek (odstranění duplikace paměti). Ukládání paměťových stránek shodných ve více virtuálních strojích pouze jedenkrát zajistí efektivnější využití fyzické paměti RAM.
        Dynamické obsazování paměti. Paměť RAM lze dynamicky přesouvat z nečinných virtuálních strojů k aktivní zátěži. Dynamické obsazování paměti vytváří v nečinných virtuálních strojích umělý tlak na využití paměti, čímž je nutí používat vlastní oblasti pro stránkování a uvolnit paměť ve prospěch aktivních strojů.
        Profilování síťového provozu. Zajišťuje, že kritické virtuální stroje obdrží prioritní přístup k síti. Síťovému provozu z virtuálních strojů lze určit priority podle „přiměřených podílů“. Profilování síťového provozu zajistí, že provoz pocházející z virtuálních strojů bude splňovat omezení na špičkový a průměrný datový tok a velikost souvislého bloku dat.
        Priorita provozu komunikace s úložišti. Nastavením priorit provozu podle „přiměřených podílů“ zajistí kritickým virtuálním strojům přednostní přístup k úložným zařízením.
        Dokonalejší správa napájení. Podpora dynamických změn napětí a frekvence pro technologie Intel SpeedStep® a AMD PowerNow zvyšuje úspory energie.
 

Výkon a škálovatelnost

Systémy VMware ESX a VMware ESXi poskytují bezkonkurenční výkon a škálovatelnost, a umožňují tak virtualizovat i produkční aplikace s nejvyšší náročností na systémové prostředky.¨
 
        Optimalizace výkonu pro virtualizovanou infrastrukturu. V systémech VMware ESX a ESXi 4.0 byly provedeny výkonnostní optimalizace pro vybrané kritické aplikace, jako jsou databáze Oracle, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange. Na jednom hostiteli dosáhnete výkonu až 8 900 databázových transakcí za sekundu, 200 000 vstupně-výstupních operací za sekundu a 16 000 poštovních schránek serveru Exchange.
        Zvýšení výkonu pro úložiště iSCSI. Kombinace nových ovladačů rozhraní SCSI v hostovaném systému optimalizovaných pro virtualizaci a vylepšení v úložné vrstvě jádra VMkernel znatelně zvýší výkon aplikací náročných na vstup a výstup, jako jsou databáze a komunikační aplikace.
        Podpora pro výkonný serverový hardware. Využijte možnosti hardwarových systémů až se 64 fyzickými procesorovými jádry, 256 virtuálními procesory, 1 TB paměti RAM a stovkami virtuálních strojů v jediném hostiteli, které splní požadavky velkých projektů konsolidace a obnovení po havárii.
        Podpora větších virtuálních strojů. V konfiguraci virtuálních strojů můžete použít až 255 GB paměti RAM.
        Podpora osmi virtuálních procesorů. Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace, jako jsou databáze a systémy ERP a CRM.
        Mapování fyzických zařízení. Volitelné mapování logických jednotek v síti SAN přímo do virtuálního stroje umožňuje clustering aplikací a nasazení technologie snímků využívající pole a těžit přitom z možností správy souborového systému VMware vStorage VMFS.
        Podpora hardwarové virtualizace. Systémy VMware ESX a ESXi poskytují nejlepší podporu pro technologie virtualizace s hardwarovou asistencí nové generace, jako jsou Rapid Virtualization Indexing® firmy AMD nebo Extended Page Tables od společnosti Intel.
        Podpora velkých paměťových stránek. VMware ESX a ESXi jsou jedinými hypervizory s podporou velkých paměťových stránek, které zvyšují efektivitu přístupu hostovaných operačních systémů k paměti.
        Optimalizace síťového výkonu. Systémy VMware ESX a ESXi podporují řadu technologií převádějících zpracování provozu na síťovou kartu jako TCP Segmentation Offloading, převedení sítí VLAN a kontrolních součtů a tzv. jumbo frames. Tyto technologie snižují režii procesoru spojenou se zpracováním síťového vstupu a výstupu. Dále jsou podporovány funkce pro zvýšení komunikačního výkonu optimalizované pro virtualizaci, jako je například NetQueue, která znatelně zvyšuje výkon ve virtualizovaných prostředích s 10gigabitovým Ethernetem.
        Podpora nových výkonných zařízení a protokolů. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESX a ESXi disponují podporou 10Gb ethernetových síťových karet a úložných polí a technologie Infiniband.
        Podpora paravirtualizace. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESX a ESXi podporují paravirtualizované hostované operační systémy s jádrem Linux (verze 2.6.21 a novější).
        Technologie vstupu a výstupu VMDirectPath pro virtuální stroje. U aplikací vyžadujících častý přístup ke vstupně-výstupním zařízením lze zvýšit efektivitu využití procesoru tím, že bude vybraným virtuálním strojům povolen přímý přístup k hardwarovým zařízením. Virtuální stroje pracující s touto funkcí nebudou moci využívat další výhody virtualizace, jako jsou nástroj VMware VMotion™, nezávislost na hardwaru a sdílení fyzických vstupně-výstupních zařízení.
 

Vysoká dostupnost

Systém VMware ESX poskytuje vysokou dostupnost virtuálních strojů na úrovni datových center.
        Vestavěná podpora vícenásobných cest pro přístup k úložištím. Vícenásobné cesty pro sítě SAN Fibre Channel nebo iSCSI zajistí dostupnost sdílených úložišť.
        Spojování síťových karet. Každému virtuálnímu stroji připojenému k síti lze poskytnout vestavěnou podporu zotavení po selhání síťové karty a vyvažování zátěže. Tím se zvýší dostupnost hardwaru a jeho odolnost vůči chybám. Zásady spojování síťových karet umožňují konfigurovat více aktivních a záložních adaptérů.
        Podpora služby Microsoft Cluster Service. Umožňuje spojovat virtuální stroje s operačním systémem Microsoft Windows do clusterů napříč fyzickými hostiteli.
 

Slučitelnost (kompatibilita)

Systémy VMware ESX a VMware ESXi jsou optimalizovány, důkladně otestovány a certifikovány na úrovních serverů, úložišť, operačních systémů a softwarových aplikací. Tím je dán základ pro celopodnikovou standardizaci.
        Serverový hardware. Systémy VMware ESX a ESXi mají certifikaci pro nejrozšířenější servery v provedení do racku, tower i blade od společností Dell, Fujitsu Siemens, HP, IBM, NEC, Sun Microsystems a Unisys.
        Hardware úložišť. Systémy VMware ESX a ESXi mají certifikaci pro rozsáhlou řadu systémů úložišť od společností Dell, EMC, Fujitsu, Fujitsu Siemens, HP, Hitachi Data Systems, IBM, NEC, Network Appliance, StorageTek, Sun Microsystems a 3PAR. Disponují podporou pro interní disky SATA, úložiště Direct Attached Storage (DAS) a Network Attached Storage (NAS) a sítě SAN s technologiemi iSCSI i Fibre Channel.
        Operační systémy. Systémy VMware ESX a ESXi nabízejí podporu pro největší počet nemodifikovaných operačních systémů zahrnující kromě jiných systémy Windows, Linux, Solaris a Novell NetWare. V nedávné době společnost VMware přidala podporu pro 20 nových hostovaných operačních systémů.
        Softwarové aplikace. Ve virtuálních strojích v produktech VMware lze provozovat libovolné softwarové aplikace bez nutnosti jejich úprav.
        Formáty virtuálních strojů. V systémech VMware ESX a ESXi lze spouštět i virtuální stroje vytvořené v jiných formátech než VMware. Pomocí volně dostupného nástroje VMware vCenter Converter mohou uživatelé do hostitelů VMware ESX a ESXi převádět virtuální stroje ze systémů Microsoft Virtual Server a Virtual PC a Symantec LiveState Recovery a spouštět je.
 

Bezpečnost - security

Pokročilé bezpečnostní funkce systémů VMware ESX a ESXi chrání data ve virtuálním prostředí.
        VMware VMsafe™. VMware VMsafe je nová bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESX a ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky jemně vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
        Ochrana jádra VMkernel. Před běžnými útoky jsou systémy VMware ESX a ESXi chráněny kontrolou integrity klíčové komponenty hypervizoru, jádra VMkernel. Během spouštění hypervizoru jej chrání techniky diskové integrity systému VMware ESX a ESXi využívající modul Trusted Platform Module (TPM), který bývá zabudován v serverech. Moduly jádra VMkernel načítané na disk a do paměti jsou digitálně podepsány a při načítání ověřeny, aby byla zajištěna integrita dynamicky načítaného kódu a ochrana před škodlivým softwarem pokoušejícím se modifikovat jádro VMkernel uložené na disku. Jádro VMkernel také při načítání využívá techniky paměťové integrity spojené se schopnostmi vlastní ochrany mikroprocesoru před obvyklými pokusy o přetečení bufferu za účelem zneužití běžícího kódu.
        Šifrování. Bezpečné připojení k hostitelům VMware ESX a ESXi je zajištěno šifrováním SSL.
        Ověřování zařízení iSCSI. Systémy VMware ESX a ESXi chrání zařízení iSCSI před narušením tím, že při každém pokusu o přístup k datům v cílové logické jednotce musí být hostitel nebo iniciátor iSCSI zařízením či cílem iSCSI ověřen.
        Zásady síťové bezpečnosti. Bezpečnost virtuálních strojů lze posílit i na ethernetové vrstvě. Je možné zakázat sledování síťového provozu v promiskuitním režimu, změny adres MAC a přenosy s falšovanou adresou MAC.
 

Možnosti správy

Pro efektivnější správu prostředí se systémy VMware ESX a ESXi je k dispozici několik rozhraní pro správu. Hlavními rozhraními, která správci systémů VMware ESX a ESXi používají, jsou:
        VMware vSphere™ Client. Uživatelské rozhraní nástroje VMware vSphere Client umožňuje společnou správu systémů VMware ESX a ESXi, virtuálních strojů a (volitelně) systémů VMware vCenter Server. Nástroj vSphere Client lze bezplatně stáhnout. Nabízí připojení k hostiteli VMware ESX či ESXi a správu jednoho hostitele, nebo přípojení k systému vCenter™ Server a správu více hostitelů.
        VMware vCenter Server. Umožňuje centralizovanou správu hostitelů VMware ESX a ESXi a jejich virtuálních strojů. Pro správu hostitele VMware ESX nebo ESXi pomocí nástroje VMware vCenter Server je zapotřebí licence k nástroji VMware vCenter Agent, která je součástí všech edic platformy VMware vSphere™. Platforma VMware vSphere nabízí mnoho dalších možností správy, které zlepšují kontinuitu podnikání a maximalizují efektivitu provozu. Takovými funkcemi jsou migrace v reálném čase, automatické vyvažování zátěže, ochrana před selháním hardwaru a možnosti zálohování a obnovy virtuálních strojů.
 
Mezi další nástroje pro správu systémů VMware ESX a ESXi patří:
        VMware vSphere™ Command-Line Interface 4.0 (vCLI). Umožňuje správu systémů VMware ESX a ESXi prostřednictvím prostředí se vzdáleným spouštěním. Nejnovější verze rozhraní vCLI nabízí množství nových příkazů a je podporována v systémech VMware ESX 4.0 i VMware ESXi 4.0. Viz příručku vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide na stránkách <http://communities.vmware.com/docs/DOC-9247>.
        VMware vSphere™ Power Command-Line Interface 4.0 (PowerCLI). Toto výkonné, avšak snadno použitelné rozhraní založené na technologii Microsoft PowerShell umožňuje správu a konfiguraci tisíců virtuálních strojů. Rozhraní PowerCLI dává administrátorům IT možnost správy systémů VMware ESX a ESXi prostřednictvím skriptovacího rozhraní, se kterým zvládnou provést stejné úlohy jako s nástrojem VMware vSphere Client.
        VMware vSphere™ Management Assistant. Nástroj VMware vSphere Management Assistant je virtuální stroj obsahující rozhraní příkazového řádku systému VMware vSphere a další softwarové balíčky, které mohou vývojáři a administrátoři využít ke spouštění agentů a skriptů a ke správě hostitelů VMware ESX a ESXi.

        Správa hardwaru s modelem CIM bez potřeby agenta. Model Common Information Model (CIM) poskytuje protokol pro sledování stavu hardwaru v systému VMware vCenter Server nebo nástrojích jiných výrobců kompatibilních s modelem CIM.

 

 

 
     
Copyright 2005-2013 by PetrB