17. listopadu 2019
Reklama
 
     
Novinky ve VMware vSphere

Tento článek byl vydán v časopisu Connect! v čísle 7-8/2009 a který se svolením redakce publikuji.

 

Novinky ve VMware vSphere

Nová verze virtualizační platformy od VMware přináší velké množství novinek, které se týkají jak technologických vylepšení, tak nových konceptů práce s virtuálními počítači.

Autor: Petr Buchmaier

Technologické novinky

Technologických novinek je asi nejvíce a začněme proto u nových funkcí, případně rozšíření, které nová generace VMware vSphere přináší. Jde o funkce zaměřené na zvýšení dostupnosti, vylepšení při ukládání dat, novinky v síťové oblasti, ale i bezpečnosti a správě. 

Dostupnost

Fault Tolerance - hlavní novinkou v oblasti dostupnosti je Fault Tolerance (FT) - funkce stálé dostupnosti, která umožňuje nulové výpadky a stálou dostupnost virtuálního počítače při poruše fyzického serveru. Povolením Fault Tolerance na vybraném virtuálním počítači dochází k vytvoření kopie virtuálního počítače na jiném serveru pomocí technologie Lockstep. Všechny změny na primárním VM se přenášejí na kopii a v případě výpadku je okamžitě k dispozici tato kopie, na kterou jsou přesměrovány klientské požadavky. Ihned po přepnutí na záložní kopii je vytvářena další záloha na dalším členu HA clusteru.

Rozšíření Storage vMotion – přesun virtuálních počítačů z jednoho uložiště na druhé za běhu je možné nyní spravovat přes vCenter Server. Funguje na NFS, Fibre channel a iSCSI uložištích. Při migraci je současně možné konvertovat diskový formát. Nepodporuje přesun stanic se snapshoty.

VMware Data Recovery – Nový způsob zálohování a obnovy stanic integrovaný do vCentrer Server. Používá vlastní virtuální appliance s plug-in, která provádí zálohu přes vStorage API. Používána je služba Microsoft Windows Volume Shadow Copy (VSS). Při ukládání záloh je možné snížit velikost pomocí mechanizmu, který eliminuje duplikace v uložených datech.

Rozšíření High Availability (HA) – řízený vysoké dostupnosti (HA) je možné přesněji nastavit pro detekci výpadku, akcí pro obnovení. Sledovány mohou být i virtuální počítače v případě jejich nedostupnosti je možné provést jejich restart.
 
Clustering pro Windows Server 2000, 2003, 2008 – vSphere podporuje Microsoft Cluster Service (MSCS) pro Windows 2000 a W2K3 a Failover Clustering pro Windows 2008. Jsou zde vytvářeny virtuální SCSI adaptéry LSI Logic Parallel a LSI Logic SAS, které umožní vytvořit pro virtuální počítače společné uložiště dat nad kterým je cluster provozován.
 
Ukládání dat
 
Virtual Disk Thin Provisioning – virtuální počítače mají disky, které alokují pouze skutečnou velikost dat a horní limit kterého mohou dosáhnout. Není nutné mít stále vyhrazenou plnou kapacitu virtuálních disků. Správci jsou informování pomocí alertů, pokud místo nedostačuje a mohou oblasti uložení dat rozšířit.
vStorage VMFS Volume Grow – oddíly VMFS pro uložení virtuálních počítačů mohou být za běhu zvětšovány, bez narušení běžících virtuálních počítačů. Po zvětšení velikosti LUN je možné rozšířit na VMFS o nový prostor.
 
Pluggable Storage Architecture (PSA) – systém pro podporu řešení třetích stran, které řeší řízení více cest k uložišti dat (multipatching), rozložení zátěže a vysokou dostupnost. Výrobci datových uložišt tak mohou dodávat vlastní systém pro řízení přístupu k tomuto uložišti.
 
Fibre Channel over Ethernet – vSphere rozšiřuje možnosti přístupu k I/O díky podpoře FCoE přes síťové CNA karty. Pomocí podpory 10 GB karet tak můžete dosáhnout i zvýšení výkonu.
 
Rozšíření podpory pro iSCSI – komunikace s iSCSI rozšířena o zabezpečení a podporu velkých paketů (Jumbo Frames). Současně byl zvýšen a optimalizován výkon pro hardwarove a softwarové řešení iSCSI.
 
Síť
 
vNetwork Distributed Switch – Distribuovaný switch přes více hostů umožňuje jednodušší správu sítě a její rozšiřování. Součástí je podpora vNetwork API pro další funkce. Privátní VLAN mohou řídit komunikaci mezi virtuálními počítači na stejném síťovém segmentu a mohou snížit počet vytvářených podsítí. Funkce VMotion s využitím distribuovaného switche (vDS) umožní přesun virtuálních počítačů napříč infrastrukturou a stálý monitoring těchto počítačů.
Rozšířením je i možnost použití distribuovaného switche od třetích stran. Jako první příklad je k dispozici switch Cisco Nexus 1000V.
Nově je přidána i podpora protokolu IPv6, která je zahrnuta jak ve správě hostů a vCenter, tak i při přístupu ke zdrojům přes NFS a iSCSI .
 
Bezpečnost
VMware vShield Zones – rozšiřuje zabezpečení síťového přístupu virtuálních stanic. Administrátoři mohou vytvářet přístupové pravidla na síti stanic, vytvářet DMZ, nastavovat pravidla pro monitoring a firewall, nebo izolovat provoz.
 
VMware VMsafe – je technologie, která zvyšuje bezpečnost virtuálnách počítačů pomocí rozhraní, které provádí inspekci, filtraci, nebo přesměrování výstupů virtuální stanice.
Pomocí několika API je možné kontrolovat prováděné příkazy CPU, síťový provoz a zápisy na disk. No toto rozhraní je možné napojit antivirové programy, IDS/IPS sondy, síťové switche, nebo třeba šifrování disků.
 
 
Ochrana kernelu (VMkernel Protection) používá technik kontroly integrity kernelu a načítaných modulů a může použít Trusted Platform Module (TPM) integrovanou do fyzických serverů. Používána je kontrola integrity disku a načítané moduly jsou digitálně podepsány.
 
Nový virtuální hardware
Virtuální hardware byl inovován a rozšířen a umožňuje funkce Hot Add pro CPU a paměť. Podporováno je 8 virtuálních procesorů, 255 GB RAM. Virtuální počítače nyní používají hardware verze 7, který umožní připojení Serial Attached SCSI (SAS), ale i IDE zařízení. Virtuální počítač může používat až 10 síťových karet.
 
Pro urychlení komunikace je možné použít přímý přístup k zařízení VMDirectPath, který přistupuje přímo k I/O zařízením jako jsou síťové kary, nebo karty pro spojení s diskovým polem.
 
 
Management
V oblasti managementu je možnost pracovat s více management centry vCenter současně při použití takzvaného Linked Mode, který propojuje tato centra mezi sebou a umožňuje jednotnou správu i na pobočkách, nebo u více zákazníků.
Při správě je možné použít konfiguračních profilů (Host Profiles), které mohou provést nastavení nového člena clusteru nebo sítě shodným způsobem. Je možné takto definovat nastavení bezpečnosti, sítě, komunikace s diskovým polem atd.
Systémy vytvářející dohromady jednu aplikaci mohou být spojeny do jedné vApps obálky a používány jako jedna entita. Obálka obsahuje informace o tom, jak má být nastavena bezpečnost, síť atd. Tato aplikace je potom použitelná na libovolném místě.
Systém licencování je centralizován a místo klíčových souborů se přešlo na 25 znakové licenční klíče, které provádějí odemykání funkcí.
Události a alarmy mohou být spojeny se spuštěním akce při dosažení kritické hodnoty a umožní tak zareagovat na danou událost. Před spuštěním akce je možné definovat počet kritických hodnot za daný čas a akce může provést operaci upozornění, nebo nápravy stavu.
Přístupová oprávnění pro management jsou nově rozšířena i o podrobné řízení sítě a datových uložišť. Management datových uložišť má centrální pohled včetně mapy pro zpřehlednění jak jsou servery a virtuální počítače s daty spojeny.
Rozšířen je počet operačních systémů, které jsou podporovány jak o starší systémy (Windows 3.1/95/98) tak i o nové systémy jako je Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.
 
 
Systém licencování
Byl rozšířen počet edicí a připraveny dvě základní řady. Řada pro malé firmy Essentials je určena do malého prostředí a nelze ji dále rozšiřovat, kdežto edice pro velké firmy umožní růst dle požadavků a nabízí rozšířené funkce dostupnosti a managementu.
Licencování bylo změněno z předchozího dvou procesorového balíku na licencování funkcí na jeden fyzický procesor. Zakupujete si pak přesně podle počtu vašich procesorů.
 
Edice pro malé a střední firmy VMware Essentials
 
VMware vSphere Essentials poskytuje řešení typu vše v jednom pro male kanceláře. Umožňuje virtualizovat tři fyzické servery (každý s max. dvěma procesory) za účelem konsolidace a správy aplikací, snižuje provozní i hardwarové náklady a nevyžaduje vysokou počáteční investici. Obsahuje i vCenter Server pro správu tří hostu.
VMware vSphere Essentials Plus obsahuje navíc vysokou dostupnost (HA) a obnovu dat (VMware Data Recovery).
 
Edice pro velké firmy
Tyto edice jsou Standard, Advanced, Enteprise a Enterprise Plus. Tyto edice nabízejí nové funkce jako je Hot Add, Fault Tolerance, vShiled Zones, Distributed Switch, VMotion, DRS a Host Profiles.
 
 
 

Přehled edicí

 

 
Odkazy k VMware vSphere
 
Příručka pro začátek s vSphere
 
Podrobný seznam novinek

http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_40_new_feat.html

O autorovi:
Petr Buchmaier je specialistou pro systémy Windows a VMware s dlouholetou praxí. 
V současné době je držitelem ocenění VMware Certified Professional (VCP) a VMware vExpert. 
 
     
Copyright 2005-2013 by PetrB