17. listopadu 2019
Reklama
 
     
vSphere: Vytvoření virtuálního počítače

VMware vSphere: Vytvoření virtuálního počítače (VM)

Jednou z nejčastějších činností při virtualizaci je vytváření virtuálních počítačů (virtual machine). Virtuální počítač lze generovat i z šablon (template), kde je systém přednastaven.

Průvodce vás vede postupem vytvoření virtuálního počítače a v každém kroku si můžete zobrazit stručnou nápovědu. Podívejme si jek následují jednotlivé kroky při vytváření virtuálního počítače za sebou.

 

Postup vytvoření nového virtuálního počítače                                                           

Průvodce (wizard) vytvořením nového počítače se ptá na několik otázek a některé volby je možné upřesnit až po dokončení v nastavení parametrů VM.

ESX4-create-VM-01

První obrazovka se ptá na výběr konfigurace. Typická (Typical) vytvoří počítač se základními komponentami a nastavením. Volba “Custom” nabízí možnost ovlivnit jednotlivé vlastnosti komponent a jejich nastavení.

 

 ESX4-create-VM-02

Druhá obrazovka se ptá na jméno virtuálního počítače. Toto jméno je možné mít až 80 znaků a musí být jedinečné v rámci složek virtuálních počítačů ve vCenter Server. Jméno lze později změnit ale současně je vytvářen adresář do kterého jsou ukládány soubory virtuálního počítače, který se již nemění.

 

 ESX4-create-VM-03

Další krok je určení místa kam budou ukládány soubory virtuálního počítače – uložitě (datastore). Vyberte takový datastore, kde je dostatek volného místa, případně kde je možnost přístupu z více ESX hostů pro provádění funkcí vysoké dostupnosti.

 

 ESX4-create-VM-04

Při vytváření Virtuálního počítače se můžete rozhodnout pro nový typ hardware Version 7, nebo použít starší typ Version 4 například z důvodu převodu do jiných systémů, které tomuto formátu rozumí. Virtuální hardware lze po instalaci VMware Tools zvýšit na Version 7.

 

 ESX4-create-VM-05

Výběr operačního systému určuje typ HW, který je dále nabízen. Starší operační systémy se nabízejí s menší pamětí a jiným řadičem, případně síťovou kartou. Novější operační systémy zvládnou i nové typy HW, které buď přímo podporují, nebo instalaci VMware Tools umožní podstatně zvýšit výkon.

Pokud máte operační systém, který není v seznamu zvolte “Other” a vyberte alespoň rodinu operačních systému, které se vašemu přibližují.

 ESX4-create-VM-06

Nastavte si počet virtuálních procesorů. Pamatujte že vyšší počet procesorů pomůže zvýšit výkon, ale je možné že přinese zvýšené náklady například na licencování, nebo znemožní některé funkce jako je například Fault Tolerance.

 ESX4-create-VM-08

Podle typu operačního systému je vám nabízena operační paměť RAM. Operační systém 32 bitový vám neumožní adresovat více než 4GB RAM a proto je  zde maximální, standardní a minimální doporučená velikost operační paměti. Paměť můžete později změnit, ale pouze ve vypnutém stavu, nebo v operačním systému, který podporuje přidání za běhu (Hot Add).

 

 ESX4-create-VM-09

Volba síťové karty umožňuje nastavit počet síťových karet, sítě do kterých je která síťová karta připojena, typ síťové karty a zda je síťová karta do sítě připojena po spuštění počítače.

Typy síťových karet mohou být následující:

  • Vlance
  • VMXNET
  • Flexible
  • E1000
  • VMXNET 2 (Enhanced)
  • VMXNET 3

Popis a použití těchto typů najdete na VMware KB, připravuji na toto téma samostatný článek.

 

 ESX4-create-VM-10

Typ řadiče je nabízen tak aby daný operační systém obsahoval ovladač (driver) tohoto řadiče. Nově jsou přidány možnosti LSI Logic SAS a VMware Paravirtual.

 

 ESX4-create-VM-11

Při připojení disku si můžete vytvořit nový disk, připojit již vytvořený disk, použít mapovaní na existující LUN pomocí Raw Device Mappings, nebo nevytvářet žádný disk pokud se bude startovat z CD-ROM, nebo sítě.

 

 ESX4-create-VM-12

Při vytváření nového disku zadáváte jeho velikost v GB, nebo MB. V nastavení “Disk Provisioning” vybíráte možnost tenkého disku, který roste pomocí výběru “Allocate and commint space on demand (Thin Provisioning)”.

Pokud nevyberete tuto možnost bude disk vytvořen jako předem alokovaný (thick) a potřebujete mít k dispozici tuto kapacitu na datovém uložišti (Datastore).

Výběrem volby ”Support clustering features such as Fault Tolerance” připravujete disk pro cluster funkce jako je FT. Bez označení tohoto disku při vytvoření nelze FT později použít. Tato volba automaticky znemožní vybrat volbu tenkého (thin) disku.

 

 ESX4-create-VM-13

Pro disk si můžete nastavit pořadí disku v SCSI nebo IDE režimu. Boot je možný pouze z nultého disku, pokud neprovedete v BIOS jinou volbu.

 

 ESX4-create-VM-14

Po nastavení všech těchto parametrů je zobrazen přehled se seznamem parametrů, které můžete ještě případně opravit pomocí tlačítka “Back”.

Označením volby “Edit the virtual machine settings before completion” umožníte změnit nastavení voleb, které nejsou v tomto průvodci zmíněny.

Pokud souhlasíte s nastavením stiskem tlačítka “Finish” započne vytváření virtuálního počítače a alokace disku.

 

Vlastnosti (properties) virtuálního počítače

 ESX4-create-VM-15

Ve vlastnostech můžete zobrazit všechna zařízení měnit nastavení a přidělení zdrojů. Lze zde také editovat součásti, které nejsou v průvodci jako je například floppy mechanika, nastavení grafické karty atd.

Podrobnější popis jednotlivých voleb je na samostatný článek.

 

 
     
Copyright 2005-2013 by PetrB