17. listopadu 2019
 Články o SBS
SBS2003, SBSUG

 

Pro podporu SBS bych chtěl založit odbornou sekci ve WUG zaměřenou na Small Business Server. Založena byla emailova konference na Pandore  s adresou http://pandora.idnes.cz/conference/windows-sbs/ . Připravuje se také sekce na tomto serveru, která bude upozorňovat na zajímavé akce, které se SBS týkají.

Kromě toho se připravuji informace o SBS ve formě bulletinu a CD s utilitami pro správce malých sítí.

 
  

SBS2003

Průvodce přidáním uživatele je v SBS2003 jediná doporučovaná volba jak správně přidávat uživatele. Průvodce přidáním uživatele může sloužit k přidání jednoho nebo více uživatelů.

Průvodce vytvoří uživatelský účet (založí uživatele v AD v OU ....), poštovní schránku na serveru Exchange, domovskou složku pro dokumenty, přidá uživatele do odpovídajících skupin zabezpečení, přidá uživatele do distribučních skupin atd.

  Číst dále...

SBS2003
Pokud používáte pro spojení s obchodními partnery fax můžete si konfigurovat na SBS serveru faxový server pro příjem a odesílání faxů. Na stanicích je potom fax definován jako tiskárna, do které můžete zasílat tiskové úlohy. Jednoduchý průvodce konfigurace faxu vás provede nastavením.   Číst dále...

SBS2003
Průvodce pro konfiguraci sledování umožňuje nastavit vytváření pravidelných zpráv o výkonu a využití serveru. Tyto zprávy můžete vystavit na vašem intranetu. V případě překročení prahových hodnot jsou vám zasílány alerty s upozorněním.   Číst dále...

SBS2003
Po instalaci a aktivaci serveru je nutné také přidat CAL licence, které budou uživatelé SBS2003 serveru používat. Pomocí jednoduchého průvoce si přidáte všechny CAL licence zadáním licenčního kódu.   Číst dále...

Strana 1 z 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   


  
 Výhody SBS

Článek vyšel v časopisu Connect! číslo 12/2005 více informací na internetových stránkách časopisu Connect!

Výhody Small Business Server 2003

Petr Buchmaier

            Pro malé a střední firmy je nabízen Microsoft Small Business Server 2003, který je integrovaným řešením pro potřeby těchto firem. Nabízí řešení a možnosti, která nenaleznete ve standardních řadách serverů Windows. V následujícím článku budou některé z těchto výhod a možností popsány podrobněji.

Automatické nastavení po instalaci

Instalace SBS probíhá v několika fázích. První fáze je příprava na instalaci, kopírování instalačních souborů a výběr diskového oddílu. Po restartu začíná druhá, grafická fáze instalace, která je stejná jako při instalaci Windows 2003 Server. Třetí fáze začíná po přihlášení do serveru a provádí instalaci aplikací a rozšíření pro SBS. V této fázi je vytvořena doména, provedena instalace Exchange a SBS komponent. Po této fázi instalace je již systém nastaven a připraven pro konfiguraci. Automaticky se nastavují předdefinované hodnoty, uživatel po konfiguraci přes průvodce nemusí již provádět spuštění jednotlivých služeb a jejich ruční konfiguraci.

Čtvrtá fáze instalace je v případě Enterprise verze instalace SQL a ISA serveru.

Konfigurační průvodci

Hlavní odlišností oproti standardnímu serveru Windows 2003 jsou konfigurační průvodci, kteří pomohou správci provádět nastavení a správu SBS. Prvním průvodcem je průvodce připojení k internetu (CEICW). Průvodce provede nastavení připojení k internetu, nastavení firewallu, povolení publikovaných web služeb, vytvoření certifikátu, nastavení příjmu pošty, zakázané přílohy v emailu atd. Po dokončení průvodce je nastavení uloženo a lze ho měnit pomocí VBS scriptu, nebo opětovným spuštěním průvodce. Další jednoduchý průvodce provede nastavení pro vytvoření vzdáleného připojení pomocí VPN. Po dokončení je vytvořen konfigurační balíček pro klienty, který si mohou sami spustit a na stanici si vytvořit síťové připojení přes VPN na SBS server. Další průvodci provádějí aktivaci serveru přes telefon, nebo internet, případně lze přidat další klientské licence.

Další průvodci slouží k přidání tiskáren a konfiguraci faxu pro příjem a odesílání faxových zpráv. Důležitý je průvodce pro konfiguraci sledování stavu SBS serveru, kdy jsou vytvářeny denní zprávy o činnosti, případně zprávy o použití serveru. Lze konfigurovat i zasílání výstražných zpráv v případě alertu na určené emailové adresy. Kromě sledování serveru je také důležité nastavit zálohování serveru. K tomuto účelu opět slouží přehledný průvodce ve kterém se nastaví kdy se má zálohovat, kam se zálohy ukládají, případně kolik záloh se bude používat.

Jeden z hlavních průvodců před zahájením práce je průvodce pro přidání uživatelů a počítačů. V průvodci si vytvoříte uživatele, přidělíte jim hesla a emailové aliasy, pro nastavení vlastností a přístupů můžete použít předdefinované, nebo vlastní šablony. Nastavit lze skupiny zabezpečení, i distribuční skupiny a kvótu na disk pro uživatele. Dále je možné nastavit jména stanic a přiřadit jim instalované aplikace a nastavení.

image002.jpg
Průvodci po instalaci SBS serveru

Instalace stanic

Po nastavení stanic v průvodci na straně serveru je možné přiřadit stanice do sítě a konfigurovat pro použití uživateli. Přidání stanic do domény může provádět každý ověřený uživatel spuštěním připraveného balíčku. Při zařazení do domény si vybere jméno počítače, uživatele, kteří jsou k danému počítači přiřazeni a může provést migraci původního uživatelského profilu do profilu doménového uživatele. Po restartu je počítač zařazen do domény a jsou instalovány přiřazené aplikace. Je instalován aktuální service pack, proveden upgrade aplikace Internet Explorer, instalace Outlook 2003, faxový klient, nástroje pro synchronizaci, případně klient pro VPN. Administrátor může uživateli přiřadit i další aplikace, které se nainstalují na uživatelskou stanici. Kontrola zda jsou všechny aplikace správně instalovány je prováděna po každém přihlášení, přímo v login scriptu. V konfiguračním scriptu stanice na serveru lze definovat zda je nutné aplikaci přeinstalovat na novější verzi. Podobně lze připravit zařazení do domény pro servery.

Companyweb

Vnitřní intranet je založen na SharePoint Services. V SBS2003 je již vytvořena základní stránka s odkazy. Vnitřní intranet je dostupný pod adresou http:\\companyweb a je zařazen na stanicích v IE jako domovská stránka. Uživatelé mohou na tomto intranetu najít firemní informace, vytvářet vlastní sdílené prostory a weby. Při použití propojení s Microsoft Ofice 2003 tak získávají efektivní nástroj pro správu firemních informací.

POP3 konektor

Další výhodou Small Business Serveru je POP3 konektor v Exchange 2003. Pomocí POP3 konektoru lze stahovat maily z POP3 účtů do schránek uživatelů v Exchange. Je možné stahovat maily z doménového koše do globální poštovní schránky, kde jsou zprávy tříděny podle existujících uživatelů, nebo se definují jednotlivé POP3 účty, které stahují zprávy přímo do poštovních schránek přiřazených uživatelů. Konektor stahuje schránky v určených intervalech, přičemž nejkratší doba je 15 minut. POP3 konektor lze využít v případě že je třeba stahovat zprávy z více internetových domén, případně když server není definován jako SMTP server.

Monitorování a zasílání zpráv

Správce serveru má k dispozici vynikající nástroj, který monitoruje stav SBS serveru. Po instalaci je nastaven Health Monitor na nejpoužívanější systémové proměnné, které sleduje. Pomocí průvodce pro nastavení sledování jsou zaktivněny výstrahy systému. Při situacích vybočujících z normálu je správce informován emailem. V denních zprávách o výkonu je informován o stavu systému a případných chybách, které nastaly. V přehledech o využití dostává statistiku používání SBS serveru jednotlivými uživateli.

image004.jpg
Denní zpráva o výkonu serveru

Remote Web Workplace (RWW)

Pro přístup uživatelů z domu, na služebních cestách, nebo z internetových kaváren obsahuje SBS2003 server vzdálené webové pracoviště (Remote Web Workplace). Uživatel po přihlášení získává přístup k vlastní poštovní schránce, pomocí rozhraní Outlook Web Access (OWA), přístup ke svému počítači, firemnímu intranetu. Administrátoři se mohou pomocí vzdáleného webového pracoviště připojit i k serverům a získat informace o výkonu a využití serveru. K dispozici mají také rozhraní technické podpory, kde mohou odpovídat na řešení uživatelských požadavků.

image005.png
Vzdálené webové pracoviště pro uživatele

Unikátní je funkce terminal (RDP) proxy, pomocí které se uživatel připojuje přes internetový prohlížeč do libovolné Windows XP stanice ve firmě a může pracovat na svém firemním počítači vzdáleně. Není tak často potřeba aplikační terminálový server.

image008.jpg
Propojení uživatele k pracovní stanici v LAN

Komplexnost a cena

Velkou výhodou SBS serveru je jeho komplexnost. Při nasazení v malých a středních firmách pokrývá většinu funkcí, které firmy ke svému chodu potřebují. Po instalaci nejsou všechny funkce používány ihned, ale jsou většinou zaváděny postupně a jejich kompletní využití posunuje efektivitu firem výrazně dopředu. Přechod na Exchange/ Outlook může v mnoha firmách znamenat revoluci v systému řízení a plánování. Cena za SBS2003 je stanovena pro malé a střední firmy velmi příznivě a proti nákupu jednotlivých serverových funkcí lze velmi výrazně ušetřit.

Odkazy:

Microsoft Windows Small Business Server 2003
http://www.microsoft.com/cze/windowsserver2003/sbs/

Přehled možností Windows Small Business Server 2003 Remote Web Workplace
http://support.microsoft.com/kb/833983

Návody a řešení pro SBS server
http://www.smallbizserver.net/

 


  
Copyright 2005-2013 by PetrB