17. listopadu 2019
 Windows Server

Tento text vyšel v časopise Connect! číslo 11/2005. Více informací na internetových stránkách časopisu Connect!

Sdílení terminálového připojení

Petr Buchmaier

Každý správce Windows se setkal se situací, kdy potřeboval konzultovat s kolegou nastavení, ale po telefonu nebylo možné přesně popsat všechny nastavení. V systému Windows 2003 server je nyní nová možnost sdílet terminálové připojení s kolegou.

Windows Small Business Server 2003, nebo Windows Server 2003 umožňují připojit pomocí Terminal services až tři sezení. Jednou je konzole serveru a dvě pro dálkovou správu. Sdílení sezení potom znamená že dva uživatelé mohou sdílet vstup z klávesnice a myši s obrazovkou.

Uveďme si příklad použití sdíleného sezení

Správce Aleš provádí nějakou úpravu na serveru a rád by požádal kolegu Jirku o pomoc. Kolega Jirka je ale v jiné budově a nechce se mu chodit k serveru a zpátky. Správce Aleš povolí interakci sezení pomocí Group policy. Kolega Jirka se připojí k serveru vzdáleně a přepne se do režimu sdíleného sezení přímo s konzolí serveru, nebo jiného vzdáleného připojení. Je vhodné aby kolegové byli propojeni ještě pomocí telefonu nebo VoIP a mohli spolu akce koordinovat. Po dokončení konzultace se Jirka odpojí a ušetřil si cestu a čas při zdlouhavém vysvětlování jen pomocí telefonu.

Jak sdílené připojení nastavit

Nastavení se skládá z několika jednoduchých kroků

1.      Povolení v Group Policy – na serveru na kterém chcete provádět sdílení vzdáleného připojení klikněte na tlačítko Start, Run (Spustit) a napište do příkazového řádku gpedit.msc a potvrďte tlačítkem Enter.
V nabídce otevřete položky Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Terminal Services a vyberte položku Sets rules for remote control of Terminal Services user sessions. V případě české verze Konfigurace počítače,  Šablony pro správu, Součásti systému Windows,Terminálová služba, položka Nastaví pravidla vzdáleného řízení uživatelských relací terminálové služby.Položku otevřete pomocí dvojkliku, nebo pomocí pravého tlačítka myši a položky Properties.
Nastavte položku na Enabled (Povoleno) a v možnostech nastavte Full Control with users' permission (Plné řízení s uživatelským oprávněním) a potvrďte pomocí tlačítka OK.2.      distribuce nastavení – provedení nastavení případně i na jiné servery proveďte pomocí příkazu gpupdate /force

3.      Připojení se pomocí vzdáleného připojení -  správce Aleš pracuje přímo na konzoli serveru (fyzická klávesnice a monitor), nebo je zde připojen pomocí terminálového klienta s parametrem /console (mstsc /v:jmenoserveru /console).
Kolega Jirka se připojí k serveru pomocí terminálového klienta vzdáleně a po připojení spustí příkaz shadow 0 (syntaxe příkazu shadow v rámečku).

Správce Aleš musí povolit sdílení kolegovi Jirkovi.Po potvrzení je Jirkovi zobrazena relace sdílená se správcem Alešem.

 4.      Spolupráce na problému – kolegové společně řeší problém pomocí sdíleného přípojení

 5.      Odpojení – kolega Jirka se od sdíleného připojení odpojí pomocí stisku kláves CTRL+* (na numerické klávesnici).

 Pomocí sdílení připojení přes terminál není možno sdílet všechna tři sezení tj. fyzická konzole a 2 terminálové připojení, ale jen dvě, tj. konzole a

 

Jak sdílet připojení k Windows XP

Tímto způsobem je možné sdílet i vzdálenou plochu u Windows XP, jen je nutné aby ze serveru byla vyvoláno připojení ke vzdálené ploše klientského počítače s Windows XP. Podrobný popis je uveden v odkazu za článkem.

 Syntaxe příkazu shadow

SHADOW {název_relace | ID_relace} [/SERVER:název_serveru] [/V]

  sessionname                               Identifikuje relaci s názvem sessionname.
  sessionid                                     Identifikuje relaci pomocí čísla ID sessionid.
  /SERVER:název_serveru           Server, na kterém je relace (výchozí je aktuální server).
  /V                                                Zobrazí informace o prováděných činnostech.

Chyba [7044]:Žádost o vzdálené ovládání jiné relace byla odmítnuta. – nebo vypršel čas na reakci
 

 Odkazy:

Popis jak provést nastavení sdílení pro Windows 2003 Server
http://support.microsoft.com/?kbid=278845


Jak nastavit sdílení vzdálené plochy pro Windows XP
http://support.microsoft.com/?kbid=279656

 


  
 microsoft.public.cs.server Maximalizovat
posledních 15 zpráv

  
Copyright 2005-2013 by PetrB